KARTA WADIALNA

Przedsiębiorco! Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. wie, jak zwiększyć możliwość odniesienia sukcesu biorąc udział w kilku przetargach jednocześnie nie angażując gotówki!

PORĘCZENIE WADIALNE
Zgodnie z art. 45 ust. 6 pkt. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych dopuszcza się wnoszenie wadium przetargowego w formie poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  - w tym SAMORZĄDOWY FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O. W GOSTYNIU.

KARTA WADIALNA
Fundusz uruchamia Przedsiębiorcy odnawialną linię poręczeń wadialnych, w ramach której Przedsiębiorca, jako uczestnik przetargu, korzysta z poręczeń w zakresie wnoszenia wadium. Powołując się na numer identyfikacyjny karty wadialnej Przedsiębiorca zleca Funduszowi wystawienie poręczenia wadialnego.

KORZYŚCI KORZYSTANIA Z KARTY WADIALNEJ:
•    brak konieczności „zamrażania” środków pieniężnych
•    zwiększenie możliwości w zakresie uczestniczenia w kilku przetargach jednocześnie
•    szybka procedura przyznania karty wadialnej i wnoszenia wadium w formie poręczenia
•    wzrost wiarygodności przedsiębiorcy jako uczestnika przetargu
•    niski koszt otrzymania poręczenia

Szczegółowe informacje na temat poręczeń wadialnych www.fundusz.gostyn.pl

Jesteś tutaj: Start Aktualności PORĘCZENIE WADIUM w SFPK w Gostyniu

wrpo-2007-2015

INNOWACYJNA GOSPODARKA

logo-samorzad-wielkopolski